Læs alt på denne side før du starter

Før du starter

Opret dig selv i www.koreprovebooking.dk 

Vælg samtykke behandles i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Undervejs er der mulighed for at betale et prøvegebyr på kr. 1.170,- til Færdselsstyrelsen. Gebyret dækker 1. teori- og køreprøve og selve udarbejdelse af kørekortet. Du kan vente med at betale til du er halvvejs i teoriforløbet.

Linket til køreprøvebooking finder du her

(brug Chrome eller Firefox - ikke Internet Explorer)

Vær OBS på, at er du under 18 år, skal begge dine forældre også underskrive en samtykkeerklæring digitalt. 

Dette fremkommer ved at vinge af i ansøgningen - så sendes der link til dine forældres e-Boks om signering.

Når vi mødes første teoriaften, bliver I kaldt op enkeltvis, for at taste jeres cpr.nr. i mit køreprøvebooking, så jeg kan tilknytte jer min køreskole, og jeg printer herefter jeres ansøgning og afleverer på Borgerservice sammen med samtykke og lægeerklæring i en lukket kuvert. Af hensyn til GDPR vil jeg ikke have cpr.nr. på anden vis.

Lægeattest

Når du skal tage kørekort er det et krav, at du får en konsultation ved din læge, om en lægeattest.

Lægen undersøger dit syn, og tager stilling til om tidligere sygdom kan have indflydelse på din evne til at køre bil. Hvis du f.eks. er diabetiker vil det højst sandsynligt betyde, at din lægeattest får en anmærkning, og videresendes til embedslægen i Færdselsstyrelsen, og det tager ofte 2-4 måneder inden der kommer svar retur - og dermed forsinkelse på at få din ansøgning godkendt.

Så kontakt din læge snarest og aflever lægeattesten i en lukket kuvert til mig - allerhelst til første teoriaften.

Pasfoto

Nogle læger vil stadig gerne have, at du har pasfoto med til lægen, men det er ikke et krav. Men du skal have et pasfoto (35*45 mm), der skal vedlægges ansøgning om kørekort, og det er det billede, der kommer på dit kørekort.

Det er muligt at tage et pasfoto via en app i Drive4you (det system vi bruger til undervisning, og som I får adgang til at repetere / øve teoriprøver) - se mere her: Pasfoto igennem Drive4you.

Vi ønsker at anvende dit portrætbillede 

Til brug for markedsføring ønsker vi at offentliggøre portrætbilleder af dig på sociale medier såsom Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat og vores hjemmeside. Vi beder dig derfor om dit samtykke til at gøre dette. 

Herunder finder du dokumentet til underskrift.

Du bedes printe, udfylde og medbringe dette til din kørelærer!

Den første teoriaften

Introduceres du for den digital lektionsplan i Drivelogger, som vi skal signere hver gang du har været til teori og kørelektioner.

I teorilokalet, kaldes du op til en bærbar, hvor du taster dit cpr.nr i Køreprøvebooking, så jeg kan tilknytte din kørekortsansøgning til køreskolen. Af hensyn til GDPR, vil jeg ikke have cpr.nr. på anden vis.

Du skal også have et dokument, om hvordan jeg behandler dine personoplysninger (GDPR).

Kørsel og prøver

Vi er bekendt med at gymnasierne siger, at I ikke må have fravær til jeres kørekortuddannelse.

Men ligesom gymnasielærere, funktionærer, håndværkere, læger og tandlæger mfl. har arbejdstid mellem ca. kl. 8-15.30, vil vi gerne at vores erhverv også fortrinsvis er dagsarbejdstid + teori aften, mørkekørsel aften, manøvrebane og køreteknik så vidt muligt aften eller weekend.

Vi vil gerne medvirke til så lidt fravær som muligt, dvs. vi udnytter alle hultimer, fritimer, skemaændringer mv. således at I opnår mindst muligt fravær.

Kørelektioner (ca. 1 gang om ugen) skal som udgangspunkt ligge mellem ca. kl. 8-16.30 på hverdage. I booker tider i Drivelogger.

Kørsel starter og slutter som udgangspunkt fra teorilokalet, så vi bruger dine lektioner på kørsel der hvor du skal til køreprøve, med mindre andet aftales.

Alle kan ikke køre kl. 14 eller kl. 16, og I får I ikke noget ud af at holde i kø i eftermiddags-myldretid.

Kører I alle jeres køretimer i skoletiden – svarer det til max 1-1,5 % fravær på 1 skoleår.

Teori- og køreprøver udbydes af Færdselsstyrelsen og afholdes i tidsrummet kl. 8-14.15 i Svendborg (Gyldenbjergsvej 10 eller Odense (Billedskærervej 13).

Teoriprøve og køreprøve

Borgerservice

Kørekortsansøgning, pasfoto og lægeattest (i lukket kuvert) afleverer jeg på Borgerservice i Ringe til godkendelse.

Du kan selv følge med på din sag ved at logge på www.koreprovebooking.dk

Hvis der er anmærkninger i lægeattesten, sender Borgerservice lægeattesten videre til Embedslægen til yderligere vurdering.

Borgerservice trækker digitalt dit førstehjælpsbevis.

Når papirerne er OK godkendes du i Køreprøvebooking, og så kan vi bestille teoriprøve,

og når teoriprøven er bestået kan vi bestille køreprøve, når du er klar til det.


HVIS UHELDET ER UDE

Førstehjælp

Førstehjælpsbeviset er obligatorisk når man skal tage kørekort. Førstehjælpsbeviset skal indeholde 4 timers færdselsrelateret førstehjælp og 4 timers førstehjælp ved hjertestop.

På et førstehjælpskursus hos Ryslinge Køreskole, bliver du undervist af en autoriseret instruktør.

Det er muligt at tage førstehjælpsbeviset hos Ryslinge Køreskole. Se kursusdatoer i fane Holdstart.

Har du i forvejen et bevis på førstehjælp hvor du har modtaget undervisning i 4 timers førstehjælp ved hjertestop og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor, bliver det automatisk registreret i din kørekortsansøgning. Du skal derfor ikke medbringe det i print.

Beviset må ikke være ældre end 10 måneder ved opstart på kørekort hos Ryslinge Køreskole.

Pris kr. 600,-

Ønsker du at tage kurset andre steder, kan vi anbefale:

"Dukanhjælpe" (Svendborg)

Røde Kors (Svendborg eller Odense)

Når du har gennemgået kurset, bliver beviset automatisk registreret i din kørekortsansøgning.