Generhvervelse af kørekort

Teoriprøve og køreprøve

Hvis du har mistet dit kørekort – enten som følge af en hastighedsforseelse eller fordi du har kørt med alkohol eller narko i blodet

– eller har fået 3 klip i kørekortet, så kan vi hjælpe dig med at generhverve. Proceduren er heldigvis ret simpel.

Du kan miste dit kørekort enten betinget, eller ubetinget.

Uanset hvilken frakendelse du har fået, vil første trin altid være at kontakte borgerservice, for at få den nøjagtige vejledning, først når du har været på Borgerservice og din ansøgning der er godkendt, kan vi hjælpe dig med prøverne.


UBETINGET FRAKENDELSE

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en teori- og køreprøve. 

BETINGET FRAKENDELSE

Har du fået en betinget frakendelse, skal du ikke aflevere dit kørekort til politiet. Du beholder det hvis du indenfor en fastsat frist består en teori- og køreprøve

Skyldes frakendelsen eks. spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus), inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. 

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest for at generhverve.

Ansøgning

Ved en ubetinget frakendelse er første skridt at ansøge om at få dit kørekort igen.

Det betyder at du 4-5 måneder før din frakendelse udløber, henvender dig til Borgerservice. Her får du en nøjagtig vejledning i hvordan du ansøger om at få dit kørekort igen. Næste trin er at få dig oprettet i køreprøvebooking – det hjælper Borgerservice dig også med. 


Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus

Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus). 

Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

Tilmelding til ANT-kursus i Odense eller Svendborg finder du HER  

Originalbeviset skal afleveres på Borgerservice.

Teoriprøve og køreprøve

Når du er godkendt på Borgerservice kontakter du os, og vi tilrettelægger et forløb for dig frem mod en teoriprøve – som primært foregår som hjemmelæsning og øve teoriprøver via Drive4you – en licens vi stiller til rådighed for dig. 

Teoridelen er langt det sværeste at bestå - selv når man er erfaren bilist, skal du træne meget intensivt for at klare prøven. Vær omhyggelig med at læse op på det materiale du har fået adgang til og tag mange evaluerende prøver. En teoriprøve er ikke ulig enhver anden eksamen. Jo mere du træner jo mere sikker bliver du på at bestå. Du skal op efter samme vilkår som nye bilister, dvs. max 5 fejl på 25 billeder.

Hvis du ikke består din teoriprøve, så skal du betale et nyt gebyr og op til en ny teoriprøve.

Vi sender dig ikke til teoriprøve før vi kan se du har en chance for at bestå, alt andet er spild af dine penge, vi ved hvad der kræves, så stol på at vi vejleder dig efter bedste overbevisning.

Når teoriprøven er bestået, så booker vi en køreprøve til dig, og ca. en uge før kører vi 2 lektioner i den bil du skal aflægge køreprøven i. Hvis du har været frakendt førerretten i længere tid, kan det godt være vi anbefaler lidt flere kørelektioner inden køreprøven.

Til køreprøve, skal du vise at du kan føre bilen på betryggende vis, og du skal også kunne lave en kontrol af bilens sikkerhedsmæssige stand, (kontrol af bremser, lygter, dæk olie mm.). 

Kørselsforbud

Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første 3 år, efter du har taget dit første kørekort. 

Det gælder:

  • Overskride den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
  • Overskride den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
  • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene
  • Køre spirituskørsel med over 0,5 promille
  • Køre uforsvarligt eller hensynsløst fx ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.
  • Du også kørselsforbud, hvis du får 2 klip inden for de første 3 år, du har kørekort.
  • Hvis du laver endnu grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du selvfølgelig risikere en strengere straf.
  • Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en teori- og køreprøve. Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel eller narko, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus). 

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.


Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus

Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus). 

Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

Tilmelding til ANT-kursus i Odense eller Svendborg finder du herunder.

Originalbeviset skal afleveres på Borgerservice.