I TVIVL? FIND SVARET LIGE HER

Som kørelærere får vi en masse spørgsmål

De fleste kan du finde svar på her:

Spørgsmål 1

I har køreskole flere steder – hvor skal jeg møde op til teori?

Vi har afdeling i Ringe og Ryslinge. Vi starter typisk et hold på ca. 12 elever hver 6.-7. uge skiftevis med teoriundervisning enten tirsdage eller onsdage 1 gang om ugen. Hvis du gerne vil tage dit kørekort i Ringe, så vælger du bare “Teori i Ringe” når du melder dig til, og så følger du det hold vi har i teorilokalet i Idrætscenter Midtfyn.

Spørgsmål 2

Hvad koster det at tage kørekort hos jer?

For at få dit kørekort, så skal du – som det absolutte minimum – igennem det lovpligtige stof (lovpakke, førstehjælp, prøvegebyr, teoriprøve og køreprøve). 

Det koster i alt pt. 14.700 kr. (for lovpakken) + 2.200 kr. = 16.900 hos Ryslinge Køreskole. Pasfoto og lægeattest er derudover. 

Det er de færreste elever der kan klare sig uden ekstra kørelektioner. Dem er der kun ca. 10 % af, så regn med at du skal bruge ekstralektioner. Hvor mange er det umuligt for os at svare på her, men hvis du hører til gennemsnittet, så skal du bruge mellem 2 og 6 lektioner ekstra. 

Så svaret er 16.900 plus prisen for ekstralektioner (og ekstra køreprøver hvis du skulle dumpe 1. forsøg)

Spørgsmål 3

Behøver jeg førstehjælp?? – jeg så en gang en film hvor de udførte førstehjælp – er det ikke godt nok?

Nej. Der er i dag et lovkrav om at førstegangserhververe af kørekort skal have taget et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden du kan tilmeldes en køreprøve.

Det er i visse tilfælde strafbart at undlade at hjælpe nødstedte personer. Det fremgår af straffelovens § 253, som lyder således:

Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Der findes også en speciel bestemmelse om hjælp til tilskadekomne ved trafikulykker i færdselslovens § 9, stk. 1, som lyder således:

Trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne.

Når du har været til førstehjælp – så hører du til blandt de forpligtede. Dvs. – ganske langsomt er vi ved at forpligte alle billister i DK til at hjælpe hinanden – derfor skal du selvfølgelig også!

Spørgsmål 4

Jeg har førstehjælp i forvejen – skal jeg tage det igen?

Hvis ikke du har taget den variant af førstehjælp der hedder “FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP” (8 timer) inden for de sidste 12 måneder – så skal du tage kurset igen.

Spørgsmål 5

Kørelektioner, køreture, køretimer, dobbeltlektioner – hvad er forskellen?

Vi forstår godt at der er forvirring i begreberne. Det er heller ikke helt let for os.  En lektion er et tidsinterval på 45 min. Når du får en kørelektion, så har du modtaget 45 min undervisning. Det er for de fleste det samme som en “køretime” men du har ikke kørt i en hel time. Du har kørt i 45 min.

Uanset om det hedder en køretime eller en kørelektion – så modtager du 45 minutters undervisning.

For at undgå for meget forvirring kalder de fleste kørelærere din undervisning for køreture. Så handler det nemlig ikke om hvorvidt du har kørt i 45 minutter eller en hel time.

En køretur kan både være en lektion på 45 minutter eller 2 lektioner på i alt 90 min. Langt de fleste ture vil være på 90 min. Det er det der kaldes for dobbelt-lektioner.

Uanset hvad – så sørg for at du ved om din køretur er 45 eller 90 min så du ved hvor længe du skal køre og hvad du bliver faktureret for.

Spørgsmål 6

Har jeg brug for ekstralektioner ?

Hos Ryslinge Køreskole tager vi en fælles uforpligtende snak om forløbet og forventningerne, og undervejs i forløbet vurderer vi løbende om der er behov for ekstra lektioner, og hvornår du er klar til køreprøven, men regn med 2-6 lektioner ekstra.

Spørgsmål 7

Jeg vil ikke have fravær – kan jeg køre efter skoletid?

Hvis ALLE kørelektionerne inkl. manøvrebane, køreteknik og førstehjælp lå i din skoletid, så ville du få 3% fravær på et helt år. Men manøvrebane, køreteknik og førstehjælp ligger primært i weekender, eller som udgangspunkt efter skoletid – det forsøger vi i hvert fald så muligt at booke tider hos DEKRA. 

Det betyder, at hvis du kører de rigtige kørelektioner i din skoletid – så får du max 1-1,5 % fravær ud af det, mange gange kan vi også ramme huller i skemaet. Hvis du ikke kan tåle 1-1,5% fravær, så vent med at tage kørekort til du har bedre tid og mindre fravær for alt mulig andet!

Hvis du kører uden for skoletiden, så kører du i myldretiden eller i mørke eller når der ikke er nogen trafik. Ingen af delene lærer du nok af. Du skal køre i normal trafik for at blive god – dvs. mellem 7-16. Mellem 16 og 17.30 i Odense er det myldretid og vi spilder ikke dine penge på at holde i lang kø eller køre steder du ikke lærer noget af.

Gør op med dig selv, at når du begynder at tage kørekort, så er det dine 16 køretimer + ekstralektioner du prioriterer og så kør på de tidspunkter din kørelærer mener er bedst for dit forløb!

Spørgsmål 8

Jeg vil ikke tage fri fra arbejde for at køre – jeg vil køre når jeg har tid!

At være kørelærer er et job som alle andre. Det er ikke en sjov hobby eller en aftenskole-tjans. Vi har taget en uddannelse for at få lov til at have ansvar for din og andres sikkerhed!

Alle der kører fuldtid har arbejdsuger på over 40 timer, og typisk arbejder vi fra kl. 07 om morgenen til kl. 20.30 hvor teorien slutter. Nogle endda senere. Ligesom alle andre har vi familier, børn og et liv ved siden af. 

Alle kørelærere i branchen prøver altid at være 110% fleksible, men det skal ikke ske på bekostning af vores familier eller din sikkerhed fordi din kørelærer er udmattet! Har du valgt at tage kørekort på et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke kan/vil være fleksibel overhovedet – så vælg en køreskole der reklamerer med skæve arbejdstider, og deraf måske en forhøjet lektionspris, så er det sådan en køreskole der passer bedst til dig!

Spørgsmål 9

Må jeg betale af flere omgange?

Ja det må du godt. Betaling foregår normalt over 3 rater. Efter 2. 6. og 10. teoriaften. Ekstra kørelektioner og leje af bil til køreprøve skal være betalt inden køreprøven. 

Spørgsmål 10

Hvornår udløber min lægeattest? / jeg får medicin – betyder det noget for min godkendelse ?

Når du skal tage kørekort er det et krav, at du får en konsultation ved din læge, om en lægeattest. Formålet med lægeattesten er, at undersøge om du er fysisk egnet til at køre bil. Dette undersøger lægen ved at undersøge dit syn mv. 

Hvis du f.eks. har været udsat for at besvime, er diabetiker mv. vil det højst sandsynligt betyde, at din lægeattest får en anmærkning, og så videresendes den til embedslægen, og det kan tage lang tid - min. 2-4 måneder inden der kommer svar retur, og dermed ventetid på godkendelse og på at kunne bestille teoriprøve.

Så kontakt din læge og aflever lægeattesten i en lukket kuvert til din kørelærer - allerhelst til første teori. 

Ved du at din lægeattest højst sandsynlig videresendes, kan vi også aflevere din ansøgning og lægeattest eks. 2 måneder før teoristart, så er der en god chance for at dit forløb ikke går i stå, fordi du venter på godkendelse.  

OBS - Din lægeattest må ikke være mere end 3 mdr. gammel når vi (køreskolen) skal aflevere din lægeattest sammen med din ansøgning om kørekort på Borgerservice, men den må ikke være mindre end 15 mdr. gammel den dag du består dit kørekort!

Spørgsmål 11

Mine forældre siger / vil gerne have / synes …….

Hos os er det eleven og kørelæreren der planlægger og tilrettelægger forløbet. Forældre er altid hjertelig velkommen til at få besked og være interesserede, engagerede og ringe for at stille spørgsmål – men vi vægter, at det er eleven og kørelæreren der planlægger sammen. 

Spørgsmål 12

Hvilken bil skal jeg til køreprøve i ?

Du kører til prøve i den bil du har kørt i siden første lektion, så du kender bilen og der er ikke nogen overraskelser hvad det angår!