hvad sker der hvis

Hvis du ikke består

Hvad skal du gøre, hvis du ikke består. 

Det kan ske, at du ikke består enten teoriprøven eller køreprøven.

Hvis det skulle ske, at du ikke består din teoriprøve, vil du få tilsendt et nyt link via e-boks, hvor du kan betale for en ny teoriprøve. Gebyret til Færdselsstyrelsen koster kr. 1.170,- hvis du er 1. gangerhverver og generhverver af kørekort.

Skulle det ske, at du ikke består din køreprøve, får du igen tilsendt et nyt link i e-boks med et gebyr til staten på kr. 1.170,-