DETTE SKAL DU VIDE

Teoriprøven

Du er nu kommet så langt i køreprøveforløbet, at du skal til teoriprøve.

Til teori har du øvet sammen med dit hold og din kørelærer, hvad der sker til en teoriprøve. Du har også øvet teoriprøver hjemme i Drive4uou. Har du spørgsmål til en teoriprøve, er du altid velkommen til at kontakte din kørelærer.

Til teoriprøven skal du medbringe din ansøgning, lektionsplan samt et gyldigt billede ID – et gyldigt pas eller knallertkørekort.

Teoriprøven varer ca. 45 minutter og du får svar umiddelbart lige efter, da der sidder en prøvesagkyndig og gennemgår dine svar. Du får udleveret dit svar på et stykke papir, hvor du også kan se hvor mange eller hvor lidt fejl du har fået og i hvilke emner det drejer sig om.

Du må maksimalt have 5 fejl i teoriprøven for at bestå.

Spørgsmål og svar

1. Hvor mange gange skal jeg have teoriundervisning?

Minimum 10 gange = 29 lektioner. Vi tilbyder dog ubegrænset undervisning, så du kan tage alle de timer, du har brug for.

2. Kan jeg tage al teori og gemme køretimerne til senere?

Ifølge loven skal teoretisk og praktisk undervisning følges ad.

Det betyder, at du skal til teori en gang om ugen og derefter køre 2 lektioner, inden du har næste teori.

Vi udleverer en lektionsplan ved første lektion, som vi følger nøje i hele forløbet.

3. Hvornår kan jeg tilmelde mig teoriprøven?

Din ansøgning (inkl. pasfoto), lægeattest, samtykkeerklæring skal være godkendt på Borgerservice og evt. Færdselsstyrelsen, og du skal minimum have kørt 14 lektioner på vej.

Vi tilmelder dig teoriprøve ca. 1-2 uger efter teori 10, når du har øvet teoriprøver hjemme til du er nede på max. 2-3 fejl. For at kunne booke teoriprøven skal du senest ved teori 8 have betalt prøvegebyret til Færdselsstyrelsen på kr. 1.000,- via www.koreprovebooking.dk. Teoriprøverne frigives til at kørelærere kan booke 3 uger frem. Eks. frigives der teoriprøver i uge 48 til uge 51.

4. Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?

Du skal medbringe en underskrevet ansøgning, lektionsplan og et gyldigt pas.

Har du ikke dansk statsborgerskab skal du medbringe din opholdstilladelse.

Hvis ikke du har dette med, vil prøven blive afvist og du vil blive opkrævet for et nyt prøvegebyr.

5. Hvor foregår teoriprøven?

Enten i Svendborg: Gyldenbjergsvej 10 eller Odense: Billedskærervej 13.

6. Hvad hvis jeg kommer for sent til teoriprøven?

Mød op i god tid og gerne et kvarter, før din prøve starter.

Kommer du for sent, dvs. hvis døren er lukket, får du ikke lov til at komme ind.

Det betyder, at din prøve og dine penge går til spilde – og du vil blive opkrævet for et nyt prøvegebyr.

7. Hvordan foregår teoriprøven?

En sagkyndig vil tage imod jer. Her vil han præsentere prøven og forklare reglerne.

Selve prøven består af 25 billeder og tager ca. 30 minutter. Hvert billede stiller 2-4 spørgsmål, som du skal svare enten ”ja” eller ”nej” på (på et udleveret ark).

Det er vigtigt, at du er koncentreret under prøven, da den kører automatisk. Overser du noget, kan du nemlig ikke vende tilbage til det.

Når prøven er overstået, bliver I sendt ud af lokalet, mens den sagkyndige gennemgår alle besvarelser. Når han er færdig, kommer han ud med resultaterne til jer.

8. Hvor mange fejl må jeg have i teoriprøven?

Du må højst have fejl i fem billeder for at bestå.

Ét forkert kryds i et billede tæller ligeså meget som fire forkerte kryds i samme billede.