Kørselsforbud

Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første 3 år, efter du har taget dit første kørekort. 

Det gælder:

 • Overskride den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
 • Overskride den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
 • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene
 • Køre spirituskørsel med over 0,5 promille
 • Køre uforsvarligt eller hensynsløst fx ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.
 • Du også kørselsforbud, hvis du får 2 klip inden for de første 3 år, du har kørekort.
 • Hvis du laver endnu grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du selvfølgelig risikere en strengere straf.
 • Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en teori- og køreprøve. Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel eller narko, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus). 

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

 • Trafikadfærd
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.


Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus

Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus). 

Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

Tilmelding til ANT-kursus i Odense eller Svendborg finder du herunder.

Originalbeviset skal afleveres på Borgerservice.