​Privatlivsbeskyttelsespolitik - Elever 

​Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt.

​Vi har hos Ryslinge Køreskole vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data. 

Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om. 

Kontaktinformation 

Ryslinge Køreskole, CVR.nr.: 19148440, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 20 83 71 72 og e-mail: info@ryslingekoereskole.dk 


Vi anvender denne type data om dig 

For at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig, har Ryslinge Køreskole brug for visse personoplysninger om dig. 

De data vi anvender, omfatter: 

 • ​Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland. 
 • Portrætbillede til ansøgning om kørekort. 
 • Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser. 
 • Eventuelt navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17-årige. 
 • Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear. 
 • Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis. 

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det 

​I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring. 

 • Modtagere af dine persondata er: 
 • ​Færdselsstyrelsen og tilsynsførende. 
 • Eventuelle samarbejdende kørelærere. 
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort). 
 • Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen. 
 • Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (Drive4You). 
 • Eventuel ekstern underviser i førstehjælp. 
 • Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk). 
 • Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook). 
 • Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre. 

 

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal 

Ryslinge Køreskole har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om kørekort. 

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven. 

​Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Færdselsstyrelsen. Bedømmelsesskemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen. 

Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis er returneret fra Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen. 

Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen. 

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata. 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står i afsnit ”Kontaktinformation”. 

 

Du har ret til at klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Søren Jeppesen, Ryslinge Køreskole 

Vi ønsker at anvende dit portrætbillede 

Til brug for markedsføring ønsker vi at offentliggøre portrætbilleder af dig på sociale medier såsom Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat og vores hjemmeside. Vi beder dig derfor om dit samtykke til at gøre dette. 

Kontaktinformation 

Sørens Køreskole, CVR 19148440, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 20 83 71 72 og e-mail: info@ryslingekoereskole.dk

Vi har og bruger dit billede så længe du giver os lov Vi opbevarer og offentliggør dit portrætbillede på sociale medier og vores hjemmeside. Ønsker du et billede fjernet, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Når du tilbagetrækker dit samtykke, vil billedet inden for 8 dage blive fjernet og slettet, så det ikke længere opbevares af os. Dette kan du gøre ved at henvende dig til os på kontaktinformationen ovenfor. 

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækker du dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Om modtagerne af dine personlige oplysninger 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• IT-leverandører 

• Sociale medier 

Idet du har givet samtykke til, at Ryslinge Køreskole må overføre dine billeder til Facebook, Instagram og Snapchat eller lignende, er det sandsynligt, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Dine oplysninger er sikret, idet parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield aftalen. 

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata. 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står i afsnit 2. 


Du har ret til at klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 

Herunder finder du dokumentet til underskrift.

Du bedes printe, udfylde og medbringe dette til din kørelærer!